آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:درست کردن تنور برای پخت نان

در این فیلم میبینیم چگونه میتوان یک تنور برای پخت نان درست کرد.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …