آشپزی در آذربایجان:درست کردن تنور برای پخت نان

در این فیلم میبینیم چگونه میتوان یک تنور برای پخت نان درست کرد.

دکمه بازگشت به بالا