آشپزی در آذربایجان:درست کردن ترشی کلم به سبک آذری

در این فیلم میبینیم چگونه با سبزیجات و میوه های تازه در آذربایجان ترشی درست میشود.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …