آشپزی در آذربایجان:درست کردن ترشی کلم به سبک آذری

در این فیلم میبینیم چگونه با سبزیجات و میوه های تازه در آذربایجان ترشی درست میشود.

دکمه بازگشت به بالا