آشپزی در آذربایجان:درست کردن ترشی میوه و ساندویچ گوشت

نحوه درست کردن ترشی انواع میوه را در این فیلم میبینیم همچنین ساندویچ گوشت

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …