آشپزی در آذربایجان:درست کردن ترشی با گل کلم و هویچ و فلفل دلمه

در این فیلم نحوه درست کردن ترشی گل کلم و هویچ را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا