آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:درست کردن برنج به همراه انواع سبزیجات برای صبحانه

اگر میخواهید ببینید یک زن آذری زندگی روز مره خود را چگونه شروع میکند و چه کارهایی میکند این فیلم را ببینید.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …