آشپزی در آذربایجان:درست کردن استامبولی آذری با گوشت

در این فیلم نحوه درست کردن استامبولی آذری با نوخود و سبزیجات و گوشت قرمز تازه را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا