آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:درست کردن استامبولی آذری با گوشت

در این فیلم نحوه درست کردن استامبولی آذری با نوخود و سبزیجات و گوشت قرمز تازه را میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …