آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:درست کردم نان روغنی در تاوه

در این فیلم میبینیم زن آذری در تاوه نان را به صورت روغنی درست میکند.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …