آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:خوردن چای اتشی در برف و پخت پیتزا

در این فیلم لذت خوردن دمنوش در برف و نحوه پخت پیتزا بر روی آتش را میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …