آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:خوراک گوشت با سبزیجات تازه در طبیعت کشور آذربایجان

در این فیلم خوراک گوشت با فلفل تند و گوشت قرمز تازه در هوای برفی در طبیعت زیبای کشور آذربایجان نشان داده میشود.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …