آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:خوراک مرغ با فلفل دلمه و گوجه و پیاز

در این فیلم درست کردن خوراک مرغ با سبزیجات تازه و فلفل دلمه و گوجه را میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …