آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:خوراک ماهی با بادمجان

در این فیلم میبینیم چگونه با ماهی و بادمجان و گوجه و فلفل دلمه خوراک ماهی درست میشود.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …