آشپزی در آذربایجان:حلیم با برگ گل و شیره میوه های شیرین

در این فیلم نحوه درست کردن حلیم با برگ گل را میبینیم که به همراه کره و شیره شیرین سرو میشود.

دکمه بازگشت به بالا