آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:حلیم با برگ گل و شیره میوه های شیرین

در این فیلم نحوه درست کردن حلیم با برگ گل را میبینیم که به همراه کره و شیره شیرین سرو میشود.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …