آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:جمع کردن و آماده کردن بلوط برای زمستان

در این فیلم مراحل آماده کردن پودر بلوط و همچنین درست کردن کیک با پودر بلوط را میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …