آشپزی در آذربایجان:جمع کردن و آماده کردن بلوط برای زمستان

در این فیلم مراحل آماده کردن پودر بلوط و همچنین درست کردن کیک با پودر بلوط را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا