آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:املت با گوجه و جعفری

در این فیلم میبینیم زن آذری املت را درست کرده و برای تزیین آن از جعفری استفاده میکند.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …