آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:استیک گوشت با قارچ

استیک گوشت که به همراه قارچ بر روی اتش به آرامی مغز پخت شده است و بسیار لذیذ است.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …