آشپزی در آذربایجان:آبمیوه خنک با هندوانه و نوشابه

در این فیلم نحوه درست کردن یک نوشابه به همراه آب هندوانه و نوشابه سپرایت را میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …