آخرین خبرها

آزمایش های علمی:یک گوی کاملا داغ شده تا چه حد میتواند مخرب باشد

این فیلم نشان میدهد اگر یک گوی را کاملا داغ کنیم تا چه حد میتواند باعث تخریب اجسام مختلف باشد.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.