آزمایش های علمی:یک گوی کاملا داغ شده تا چه حد میتواند مخرب باشد

این فیلم نشان میدهد اگر یک گوی را کاملا داغ کنیم تا چه حد میتواند باعث تخریب اجسام مختلف باشد.

دکمه بازگشت به بالا