آخرین خبرها

آزمایش های علمی:چگونه با مواد مختلف باعث ایجاد فشار شویم

در این فیلم نحوه ایجاد فشار و حالت انفجار را نشان میدهد.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.