آزمایش های علمی:چگونه با مواد مختلف باعث ایجاد فشار شویم

در این فیلم نحوه ایجاد فشار و حالت انفجار را نشان میدهد.

دکمه بازگشت به بالا