آخرین خبرها

آزمایش های علمی:چه اتفاقی رخ میدهد وقتی در نوشابه ترقه بیندازیم

در این فیلم نشان داده میشود چه اتفاقی رخ میدهد وقتی ترقه را در داخل بطری نوشابه بندازیم

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.