آزمایش های علمی:چه اتفاقی رخ میدهد وقتی در نوشابه ترقه بیندازیم

در این فیلم نشان داده میشود چه اتفاقی رخ میدهد وقتی ترقه را در داخل بطری نوشابه بندازیم

دکمه بازگشت به بالا