آخرین خبرها

آزمایش های علمی:چه اتفاقی برای اشیا خمیری زیر وزن ماشین رخ میدهد

این ویدئو نشان میدهد وقتی اشیا شکل پذیر و خمیری زیر لاستیک ماشین قرار میگیرد چه اتفاقی برای آنها رخ میدهد.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.