آخرین خبرها

آزمایش های علمی:چند آزمایش شیمیایی جالب با نوشابه و قرص نعنا

در این فیلم گلچینی از چند آزمایش مختلف را میبینیم.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.