آخرین خبرها

آزمایش های علمی:چند آزمایش جالب با ترقه و مواد آتش زا

در این فیلم چند آزمایش جالب را با ترقه و انواع اسباب بازی میبینیم.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.