آخرین خبرها

آزمایش های علمی:واکنش شیمیایی بین نوشابه و قرص نعنا در هندوانه

در این فیلم میزان واکنش نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه را میبینیم.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.