آخرین خبرها

آزمایش های علمی:نیروی ترقه در به حرکت درآوردن اجسام

در این فیلم قدرت انواع ترقه را در به حرکت در اوردن ماشین های اسباب بازی میبینیم.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.