آخرین خبرها

آزمایش های علمی:نقاشی یک بستنی قیفی

در این فیلم نحوه نقاشی یک بستنی قیفی را میبینیم.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.