آزمایش های علمی:نتیج عجیب از ترکیب نوشابه و قرص نعنا

این فیلم چند نمونه از نتایجی کع از ترکیب نوشابه و قرص نعنا بدست می آید را نشان میدهد.

دکمه بازگشت به بالا