آخرین خبرها

آزمایش های علمی:نتیجه واکنش نوشابه و قرص نعنا در بشکه

در این فیلم نتیجه واکنش شیمیایی نوشابه و قرص نعنا و سرکه را در بشکه نفت میبینیم.

حتما ببینید

دانستنی های آماری:دانستنی های عمومی در مورد هواپیما های جنگی و سرعت آنها

در این کلیپ میزان سرعت هواپیماهای جنگی و زمان فعالیت آنها را میبینیم.