آخرین خبرها

آزمایش های علمی:نتیجه واکنش شیمیایی نوشابه و قرص نعنا در توالت فرنگی

در این فیلم میبینیم اگر قرص نعنا و نوشابه را در توالت فرنگی مخلوط کنیم چه اتفاقی رخ میدهد.

حتما ببینید

دانستنی های آماری:دانستنی های عمومی در مورد هواپیما های جنگی و سرعت آنها

در این کلیپ میزان سرعت هواپیماهای جنگی و زمان فعالیت آنها را میبینیم.