آخرین خبرها

آزمایش های علمی:نتیجه ترکیب گاز کپسول با نوشابه در مقدار زیاد

در این فیلم نتیجه ترکیب گاز کپسول با نوشابه در ظرف اب سرد کن را میبینیم.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.