آزمایش های علمی:نتیجه ترکیب گاز کپسول با نوشابه در مقدار زیاد

در این فیلم نتیجه ترکیب گاز کپسول با نوشابه در ظرف اب سرد کن را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا