آخرین خبرها

آزمایش های علمی:نتیجه ترکیب نوشابه و گاز در اندازه های مختلف

در این فیلم میبینیم ترکیب نوشابه با گاز در اندازه های مختلف چه نتیجه ای میدهد.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.