آخرین خبرها

آزمایش های علمی:نتیجه انداختن فشفشه در نوشابه چه میشود؟

در این آزمایش میبینیم با انداختن فشفشه در نوشابه چه اتفاقی برای نوشابه رخ میدهد.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.