آخرین خبرها

آزمایش های علمی:مقوامت قفل های اویز در مقابل انواع ترقه

در این فیلم میزان مقاومت قفل آویز را در مقابل انواع ترقه را میبینینم.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.