آزمایش های علمی:مقوامت قفل های اویز در مقابل انواع ترقه

در این فیلم میزان مقاومت قفل آویز را در مقابل انواع ترقه را میبینینم.

دکمه بازگشت به بالا