آخرین خبرها

آزمایش های علمی:مقایسه قدرت ترقه با محلول نوشابه و قرص نعنا

در این فیلم میبینیم قدرت ترقه در به حرکت درآوردن اجسام بیشتر است یا نوشابه با قرص نعنا.

حتما ببینید

دانستنی های آماری:دانستنی های عمومی در مورد هواپیما های جنگی و سرعت آنها

در این کلیپ میزان سرعت هواپیماهای جنگی و زمان فعالیت آنها را میبینیم.