آزمایش های علمی:مقاومت یخ در مقابل اره موتوری

این ویدئو مجموعه ای از ازمایش ها را که به سادگی میتوان انجام داد را نشان میدهد.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.