آخرین خبرها

آزمایش های علمی:مقاومت مواد و اجسام مختلف در مقابل آتش

در این فیلم مقاومت اجسام مختلف را در مقابل شعله آتش میبینیم.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.