آزمایش های علمی:مقاومت مواد و اجسام مختلف در مقابل آتش

در این فیلم مقاومت اجسام مختلف را در مقابل شعله آتش میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا