آزمایش های علمی:مقاومت مواد و اجسام مختلف در مقابل ضربه تیر و کمان

در این فیلم مقاومت اجسام مختلف را در مقابل ضربه سنگ پرتاپ شده از تیر و کمان میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا