آخرین خبرها

آزمایش های علمی:مقاومت ظروف مختلف در مقابل محلول نوشابه با قرص نعنا

در این کلیپ میبینیم ظرف های مختلف تا چه حد میتواند در مقابل محلول نوشابه و قرص نعنا مقاومت کند.

حتما ببینید

دانستنی های آماری:دانستنی های عمومی در مورد هواپیما های جنگی و سرعت آنها

در این کلیپ میزان سرعت هواپیماهای جنگی و زمان فعالیت آنها را میبینیم.