آزمایش های علمی:مقاومت سنجی اجسام زیر وزن خودرو

این ویدئو مقاومت اجسام در زیر بار ماشین را به ما نشان میدهد.

دکمه بازگشت به بالا