آزمایش های علمی:مقاومت در مقابل اره موتوری

در این فیلم مقاومت اجسام در مقابل اره موتوری به نمایش گذاشته میشود.

دکمه بازگشت به بالا