آخرین خبرها

آزمایش های علمی:مقاومت در مقابل اره موتوری

در این فیلم مقاومت اجسام در مقابل اره موتوری به نمایش گذاشته میشود.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.