آخرین خبرها

آزمایش های علمی:مقاومت انواع اجسام زیر وزن خودرو

در این فیلم میبینیم وقتی اجسام مختلف زیر لاستیک خودرو میرود چه اتفاقی برایشان رخ میدهد.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.