آزمایش های علمی:مقاومت اجسام و مواد مختلف در مقابل گوی مذاب

در این فیلم مقاومت اجسام مختلف را در مقابل یک گوی اهنی که تا حد ذوب شدن داغ شده است را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا