آخرین خبرها

آزمایش های علمی:مقاومت اجسام و مواد مختلف در مقابل گوی مذاب

در این فیلم مقاومت اجسام مختلف را در مقابل یک گوی اهنی که تا حد ذوب شدن داغ شده است را میبینیم.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.