آزمایش های علمی:مقاومت اجسام مختلف در مقابل ضربه پتک

در این فیلم میبینیم مقاومت اجسام مختلف در مقابل ضربه پتک چقدر است.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.