آزمایش های علمی:مقاومت اجسام مختلف در مقابل اتش و ضربه

در این فیلم مقاومت اجسام مختلف را در مقابل آتش و ضربه پتک را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا