آخرین خبرها

آزمایش های علمی:مقاومت اجسام مختلف در مقابل ضربه سنگ تیر و کمان

در این فیلم میبینیم ضربه ناشی از تیر و کمان دستی تا چه حد میتواند به اجسام مختلف اسیب بزند.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.