آزمایش های علمی:مقاومت اجسام مختلف در مقابل ضربه سنگ تیر و کمان

در این فیلم میبینیم ضربه ناشی از تیر و کمان دستی تا چه حد میتواند به اجسام مختلف اسیب بزند.

دکمه بازگشت به بالا