آزمایش های علمی:مقاومت اجسام سخت و محکم در مقابل اره موتوری

در این فیلم مقاومت اجسام جامد و سخت را در مقابل اره موتوری نشان میدهد.

دکمه بازگشت به بالا