آخرین خبرها

آزمایش های علمی:قرارگیری اجسام مختلف در زیر لاستیک خودرو

در این فیلم میبینیم اجسام مختلف وقتی زیر لاستیک خودرو قرار میگیرند چه اتفاقی برای آنها رخ میدهد.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.