آخرین خبرها

آزمایش های علمی:قدرت پودر کنندگی چرخ گوشت برای اجسام مختلف

در این فیلم میبینیم چرخ گوشت تا چه حد میتواند مخرب باشد و قدرت له کنندگی آن چقدر است.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.