آخرین خبرها

آزمایش های علمی:قدرت های مختلف تا چه حد میتواند بشکه را تکان دهد

در این فیلم میبینیم ترقه های مختلف چگونه میتواند بشکه را حرکت دهد.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.