آزمایش های علمی:قدرت های مختلف تا چه حد میتواند بشکه را تکان دهد

در این فیلم میبینیم ترقه های مختلف چگونه میتواند بشکه را حرکت دهد.

دکمه بازگشت به بالا