آخرین خبرها

آزمایش های علمی:قدرت محلول نوشابه و قرص نعنا در به حرکت در آوردن ماشین های اسباب بازی

در این فیلم توانایی محلول نوشابه و قرص نعنا و مایع ظرف شویی را در به حرکت در آوردن ماشین های اسباب بازی میبینیم.

حتما ببینید

دانستنی های آماری:دانستنی های عمومی در مورد هواپیما های جنگی و سرعت آنها

در این کلیپ میزان سرعت هواپیماهای جنگی و زمان فعالیت آنها را میبینیم.