آخرین خبرها

آزمایش های علمی:قدرت ترقه ها در پرتاپ کردن اجسام پلاستیکی و قوطی فلزی

در این فیلم قدرت انواع ترقه را در پرتاپ کردن انواع ظروف پلاستیکی و قوطی های فلزی را میبینیم.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.