آزمایش های علمی:قدرت ترقه ها در پرتاپ کردن اجسام پلاستیکی و قوطی فلزی

در این فیلم قدرت انواع ترقه را در پرتاپ کردن انواع ظروف پلاستیکی و قوطی های فلزی را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا